Kjell Östlund - startsida

Kjell Östlund

e-postadress: kjell@ostlund.org                                                                                                        

Kortfattad CV:

Född 1946 i Falun

Sedan 1973 bosatt i Råå (Helsingborg)

1965 Studentexamen i Borlänge

1965-66 Militärtjänst vid FRA (fonist, Försvarets Radioanstalts militärsektion, även S1 8:e kompani)

1970 Civilingenjörsexamen, elektroteknik, Chalmers.
1971 Fil.kand-examen, Göteborgs Universitet. Ämnen: företagsekonomi, spanska, ryska.
1971-73 Anställd vid ASEA, Metallurgi, Västerås, som försäljnings- och anläggningsingenjör.
1973-82 Anställd vid ASEA, Mekandivisionen, Helsingborg som chef för Försäljningsbyrån.
1982-1994 Egen företagare, Datacentrum, Helsingborg. Försäljning och installation av PC-baserade datorsystem.
1994-2010 Anställd som utbildare vid familjeföretaget DC UTBILDNING. Ansvarade även för driften av företagets datorer.
2011- Egenföretagare, Competent Consulting AB, Råå. Utbildnings-, besiktnings- och konsultuppdrag.
Specialitet: utbildning i Microsoft Excel, Access, Project och Visio. Även: "Professionella presentationer i PowerPoint - tips och tricks".
Är Microsoft Certified Professional (Windows Server) och Office Specialist.
Skriver läroböcker i användande av datorprogram. Det finns ett 20-tal aktuella titlar.
Har skapat och underhåller denna webbsajt.
Oberoende besiktings-/värderingsperson, förordnad av Sveriges Handelskamrar, inom området datorer, kommunikation och datorprogram samt övrig elektronik och kameror.
 
 
Föreningsengagemang:
Helsingborg Berga Rotaryklubb: har ansvarat bl.a. för webbsajten och medlemsmatrikeln. Även varit IT-samordnare inom Rotary distrikt 2390 och ledamot i IT-rådet, Rotary Sverige åren 2008-2018. Ordförande i Rotary Öresund/Øresund 2017.
Helsingborgs Konstförening: styrelseledamot och ansvarig för medlemsregistret.
Chalmersska Ingenjörsföreningen, styrelseledamot i Distrikt Skåne-Örestad sedan 2018
Tekniska Föreningen i Hälsingborg: f.d. revisor mm.
Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen: f.d. revisor
 
I samband med min 60-årsdag skrev Helsingborgs Dagblad om mig. Artikeln nås genom att klicka här!