Kjell Östlund - startsida

Opuslista

Följande böcker har jag skrivit/bearbetat. Endast senaste upplagan anges.
I många fall har många versioner skrivits, till exempel har Excel-böckerna
givits ut för versionerna 5, 7 (även kallad 95), 97, 2000, 2002 (även kallad XP),
2003, 2007, 2010, 2013, 2016

Microsoft Windows Vista

Microsoft Word 2016 grundkurs
Microsoft Word 2016 fortsättningskurs
Microsoft Word 2013 fördjupningskurs

Microsoft Excel 2016 grundkurs
Microsoft Excel 2016 fortsättningskurs
Microsoft Excel 2016 fördjupningskurs

Microsoft PowerPoint 2016 grundkurs
Microsoft PowerPoint 2016 fortsättningskurs
Microsoft PowerPoint multimedia

Microsoft Outlook 2016

Microsoft OneNote 2013

Microsoft Access 2013
Microsoft Access - uttag ur databaser

Microsoft Project 2016 grundkurs
Microsoft Project fortsättningskurs

Microsoft Visio 2016

Microsoft SharePoint 2013

Novell Groupwise 8

Lotus Notes 8

Adobe Photoshop

IT-kunskap med Windows XP, teknisk orienteringskurs

IT-säkerhet

OpenOffice Writer 2.0

OpenOffice Calc 2.0

OpenOffice Impress 3.0

Utöver dessa har åtskilliga kundanpassade specialböcker skrivits.